کنسرسیوم آمریکای شمالی و انگلستان

 رئیس کنسرسیوم

حمید خلیلی پناه

 

کنسرسیوم آمریکای شمالی و انگلستان

این کنسرسیوم متشکل از دفاتر خدمات مسافرتی علاقه مند به فعالیت برای جذب گردشگران کشورهای چین و هنگ کنگ از استانهای مختلف بویژه استانهای مقصد برای اتباع کشورهای چین و هنگ کنگ ایجاد گردیده تا ضمن حفظ استقلال فردی هر یک از شرکت ها و آژانس ها با انجام اقدامات متمرکز و مشترک و با هم افزایی و کار تیمی نسبت به ورود و نفوذ به بازار کشورهای چین و هنگ کنگ اقدام نمایند.

کنسرسیوم چین و هنگ کنگ از همه دفاتر خدمات مسافرتی استانهای مختلف کشورهای بدون هیچ محدودیتی عضو می پذیرد.

لیکن این مشورت به دفاتر خدمات مسافرتی ارائه میگردد که در کنسرسیوم کشورهایی عضو شوند که بازار هدف استان محل فعالیت شان باشد.

برای آگاهی از تطبیق بازارهای هدف با استانهای مقصد به قسمت مربوطه در صفحه اصلی مراجعه نمایید.

توضیحات معرفی اعضای کنسرسیوم

توضیح راه های ارتباطی با کنسرسیوم

شما هم می توانید

عضوی از ما شوید

برای عضویت در کنسرسیوم های انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، ثبت نام کنید