کمیته ملی تورهای ورودی

پس از اقدام هوشمندانه دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ( اواخر سال ۹۷ و اوائل سال ۹۸) در انتخاب بازار های هدف گردشگری جمهوری اسلامی ایران و ریل گذاری صحیح و پرهیز از تمرکز بر بازار صرفا اروپایی و توجه به کشور های متعدد بویژه همسایه و هم مرز که قرابت های بیشتری با ایران دارند و پس از ابلاغ این سیاست به بخش خصوصی، دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران با توجه به وجود کمیته تورهای ورودی در اساسنامه انجمن ؛ بر آن شد تا بر اساس بازار های جدید این کمیته را تشکیل دهد


با بررسی ؛ مشورت و تبادل نظر در خصوص چگونگی تشکیل کمیته که هم بتواند همه بازار ها را پوشش دهد و هم صرفا برگزاری یکسری جلسات اداری نباشد و نهایتا طی مشورتی که با مدیرکل بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۹۸ بعمل آمد  ایشان ساختاری را مشتمل بر دوازده کنسرسیوم برای چندین کشور اولویت اول و دوم بازار هدف با جذب حداکثری دفاتر خدمات مسافرتی علاقه مند به تور ورودی بدون هیجگونه محدودیت و انحصار بعلاوه سه کارگروه موضوعی برای پشتیبانی متمرکز از کنسرسیوم ها را پیشنهاد دادند که طی چند جلسه طرح در هیات مدیره این ساختار تصویب شد


کمیته ملی تور های ورودی منطبق بر بازار های هدف و منطبق بر محصول و استانهای مقصد هر یک از بازار ها ابلاغی از سوی دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری کشور ؛ تشکیل شده است و تمامی دفاتر خدمات مسافرتی ایران می توانند حسب علاقه؛ توان؛ سرمایه، تجربه و ارتباطات بین المللی خود؛ در این کمیته در سطوح کارگروه ها و یا کنسرسیوم های کشورهای هدف عضو گردند و بر اساس مدل برنامه ای که انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران طراحی نموده است آموزش ببینند و وارد بازار هدف شوند و به یک آژانس تور ورودی تبدیل گردند.