کنسرسیوم عراق

رئیس کنسرسیوم زیارتی

محمد سعید ولی زاده

کنسرسیوم عراق

رئیس کنسرسیوم سیاحت و سلامت 

یدالله کریمی

کنسرسیوم عراق

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
این کنسرسیوم متـشکل  از دفاتر خـدمات مسـافرتی علاقه مند به فعـالیت برای جذب گردشگران کشور عراق از استانهای مختلف بویژه استانهای مقصد برای اتباع کشور عراق  ایجاد گردیده تا  ضمن حفظ استقلال فردی هر یـک از شرکت ها و آژانس ها با انجام اقدامات  متمرکز و مشترک و با هم افزایی و کار تیمی نسبت به ورود و نفوذ به بازار کشور عراق اقدام نمایند.
کنسرسیوم عراق از همه دفاتر خـدمات مسـافرتی اسـتانهای مختـلف کشور بدون هیچ محدودیتی عضو می پذیرد.
لیکن این مشورت به دفاتر خدمات مسافرتی ارائه میگردد که در کنسرسیوم  کشوری عضو شوند که بازار هدف استان محل فعالیت شان باشد.
برای آگاهی از تطبیق بازارهای هدف با استانهای مقصد به قسمت مربـوطه در صفحه اصلی مراجعه نمایید.
یدالله کریمی
رئیس کنسرسیوم سیاحت و سلامت

سوابق شغلی و حرفه ای :
 
 • رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی کردستان
 • مدیرعامل دفترخدمات مسافرتی تورهای سیاحتی  ورودی خارجی وداخلی دراستان کردستان
 • سابقه حضور در چندین نمایشگاه بین المللی
 • فعال درامرمعرفی نمودن ابنیه های تاریخی استان باهمکاری مدیریت میراث فرهنگی
محمدسعید ولی زاده
رئیس کنسرسیوم زیارتی عراق

سوابق شغلی و حرفه ای :
 
 • رئیـس انجمن صـنفی دفاتـر خـدمـات مسـافرت هوایی استان خراسان رضـوی
 •  رئیس کمیتـه مسـافرتی سـتاد سفر استان خراسان رضوی
 • رئیس کمیته گردشگری فرمانداری مشهد
 • عضو کمیته فنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی
 • عضو کمیتـه فنی سـازمان هـواپیـمـایی کشوری در خراسان رضوی
 • عضو کـمیته فـنی سـازمان حـج و زیـارت استان خراسان رضوی
 • عضو کار گروه گردشگری استانداری خراسان رضـوی
 • کارشناس دادگسـتـری در صنـعت گردشـگری
 • نائب رئیس کمیسـیون گـردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی
 
مجید فرقانی 
دبیر کنسرسیوم عراق
 
سوابق شغلی و حرفه ای :
 
 • دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی استان خراسان رضوی از سال ۸۳
 • عضو کمیته مسافرتی ستاد خدمات سفر استان خراسان رضوی
 • عضو کمیته گردشگری فرمانداری مشهد
 • رئیس کمیته آموزش انجمن صنفی دفاتر استان خراسان رضوی
 • عضو دوره ای کمیته فنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی
 • عضو کار گروه گردشگری استانداری کارشناس دادگستری در صنعت گردشگری
 • عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی
 • سابقه ۱۱ سال روزنامه نگاری و خبرنکاری در خبرگزاری جمهوری اسلامی و جراید متعدد
 •  سابقه ۱۰ سال تدریس در دانشگاه ها ، مراکز علمی کاربردی و موسسات آموزشی گردشگری 
 • مدرس دوره های فروش بلیت هواپیما
 • مدرس دوره عملیات تور دوره مدیریت فنی بند ب 
توضیحات معرفی اعضای کنسرسیوم
توضیح راه های ارتباطی با کنسرسیوم
مخصوص مدیران آژانس های مسافرتی ایران

ثبت نام و عضویت در کنسرسیوم

برای عضویت در کنسرسیوم های انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، ثبت نام کنید

کنسرسیوم افغانستان