کارگروه رویدادها ، نمایشگاه ها و تشریفات

کارگروه آموزش، با هدف طراحی و اجرای دوره آموزشی مهارت محور و کاربردی، متناسب با هر یک از بازارها تشکیل گردیده است.

این کارگروه دوره های آموزشی  مشتمل بر شناخت بازار هدف، علائق و سلائق اتباع بازار هدف، نحوه تعریف تور و مسیر هایی که مورد تقاضای گردشگران بازار هدف است  و آموزش مطالبی از این دست را برای اعضای کنسرسیوم های بازار هدف برگزار می نماید.

با  توجه به انتخاب بیش از ده کشور بازار هدف برای تشکیل کنسرسیوم و از طرفی تفاوت روحیات ملل با یکدیگر و ضرورت تفاوت نحوه اقدام دفاتر خدمات مسافرتی کشورمان در این بازار ها، کارگروه آموزش به طور اختصاصی برای هر کشور، دوره های خاص آن کشور را برگزار خواهد کرد تا دفاتر خدمات مسافرتی عضو کنسرسیوم هر کشور، اطلاعات و شناخت لازم برای چگونگی تعامل و اقدام در آن بازار را بدست آورند.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
محتوای زبانه
محتوای زبانه