کارگروه بازاریابی و تحقیقات

کارگروه تبلیغات ؛ با هدف بررسی و کسب اطلاع از سلیقه اتباع کشور های بازار هدف در طراحی و تولید اقلام تبلیغاتی و همچنین بررسی بهترین روش تبلیغی در هر کشور و انتقال این تجربه به دفاتر خدمات مسافرتی عضو کنسرسیوم ها تشکیل شده است .
بخشی از دستاورد ها و اطلاعات کمیته تبلیغات در قالب سرفصل های آموزشی توسط کارگروه آموزش به اعضای کنسرسیوم ها آموزش داده می شود .

و از طرفی بر اساس این اطلاعات و با شناختی که از هریک از کشور ها حاصل شده است. این کارگروه برای هر یک از کنسرسیوم ها و کشور ها ، براساس محصول و مقصد بسته اقلام تبلیغاتی را طراحی خواهد کرد و به نوعی دفاتر خدمات مسافرتی عضو هر یک از کنسرسیوم ها از این سرویس متمرکز بهره مند خواهند شد و خیال شان از این بابت راحت خواهد بود که هزینه طراحی و چاپ اقلام تبلیغاتی ضمن کاهش به جهت کار مشارکتی ؛ از استاندارد های لازم و تطبیق با سلائق و علائق هر یک از کشورها همخوانی دارد .

با توجه به انتخاب بیش از ده کشور بازار هدف برای تشکیل کنسرسیوم و از طرفی تفاوت روحیات ملل با یکدیگر و ضرورت تفاوت اقلام تبلیغاتی و نحوه تبلیغ در هریک از کشور ها لذا کارگروه تبلیغات به طور اختصاصی برای هر کشور، نیازمندی ها و سلیقه طراحی و محبوبیت اقلام تبلیغی خاص آن کشور را شناسایی و نسبت به تولید آن به سفارش کنسرسیوم ها اقدام خواهد کرد.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
محتوای زبانه
محتوای زبانه